Bezpieczne niszczenie danych

Informacja to jedna z najbardziej wartościowych rzeczy w dzisiejszym świecie, dlatego też konsekwencje kradzieży danych wrażliwych mogą mieć rożną skalę. Każdy z nas jest posiadaczem mniej lub bardziej ważnych danych zapisanych w postaci cyfrowej. Takie urządzenia jak pendrivy, karty pamięci, dyski twarde wielokrotnie zmieniają nie tylko miejsca, ale i właścicieli.

Użytkownicy domowi są mniej świadomi problemów wynikających z pozbywania się starych dysków twardych. Ich działanie ogranicza się do prostego formatowania dysku, które w żaden sposób nie ingeruje w strukturę danych przechowywanych na cyfrowym nośniku. "Wyczyszczony" dysk jest dostępny później w sprzedaży na portalach aukcyjnych, gdzie można mieć tylko złudną nadzieję, że nowy właściciel nie pokusi się o próbę odzyskania danych, zatartych za pomocą formatowania.

Jak utylizować dane?

Sposobów na zabezpieczenie cyfrowych nośników przed możliwością odzyskania z nich danych jest kilka.  Zaliczyć można do nich metody programowe, które bazują na różnych rodzajach algorytmów, głównie na wielokrotnym nadpisywaniu danych. Innymi metodami, zalecanymi dla firm, są demagnetyzacja, niszczenie cieczą  lub fizyczne niszczenie dysków. Oczywiście każda z wymienionych metod ma swoje wady i zalety. Instytucje takie jak banki, agencje rządowe oraz wojsko zdecydowanie nie mogą poprzestać na najprostszym programowym usuwaniu danych. W ich przypadku najbardziej sensowną metodą jest połączenie np. demagnetyzacji i fizycznego niszczenia.

Programowe niszczenie danych

Najpopularniejsza metoda, utrudniająca odczyt danych z nośników, to programowe nadpisywanie danych. Jednak nie zawsze szybko znaczy dobrze. Zerowanie to jedna z metod programowych polegająca na jednokrotnym zapisaniu sektorów dysku ciągiem zer lub jedynek. Takie działanie na pewno utrudni próbę odczytania danych w warunkach domowych, jednak w specjalistycznym laboratorium, wyposażonym w odpowiedni sprzęt, dane zostaną odczytane. Śmiało można stwierdzić, że programowe nadpisywanie przestrzeni dyskowej, nawet w rożnych konfiguracjach, jest tak naprawdę zwykłym zacieraniem śladów na cyfrowych nośnikach.

Demagnetyzacja

Jedną ze skutecznych metod kasowania danych jest degaussing czyli demagnetyzacja. Wykorzystanie silnego pola magnetycznego na dysku twardym spowoduje jego rozmagnesowanie. Generowane pole magnetyczne za pomocą prądu o wysokim natężeniu powoduje praktycznie zerowe możliwości na odczyt danych, pod warunkiem, że siła demagnetyzacji jest odpowiednio dobrana do pojemności naszego dysku. Metoda ta niesie za sobą konieczność utylizacji dysku twardego, ponieważ nie może on być ponownie użyty. W tym miejscu również warto dodać, że demagnetyzacji nie mogą zostać poddane dyski SSD.

Niszczenie fizyczne

Inną metodą pozbycia się wrażliwych danych jest fizyczna destrukcja nośnika danych. Pomimo zapewnień wielu firm, niszczenie dysków nie zapewni usunięcia danych! Trzeba pamiętać, że nawet z 1 cm2 szczątku, który otrzymamy po przepuszczeniu dysku przez niszczarkę, da się odzyskać gigabajty danych w specjalistycznym laboratorium. Natomiast jeśli nie mamy innej możliwości, fizyczne niszczenie zdecydowanie utrudni potencjalnemu "złodziejowi", uzyskanie dostępu do danych wrażliwych. Nie liczmy jednak na to, że po wrzuceniu dysku do wody, podpaleniu go lub przewierceniu wiertarką, odpowiednio zabezpieczamy dane na naszych dyskach.

Niszczenie chemiczne

My polecamy innowacyjną metodę niszczenia danych, którą jest metoda chemiczna. W dużym uproszczeniu: po demontażu talerzy dyskowych są one poddane wstępnemu zmieleniu. Tak przygotowane fragmenty rozpuszczane są w wyniku reakcji chemicznej w specjalnie przygotowanej substancji. Ciecz jaka zostaje pozyskana w wyniku reakcji chemicznej może być poddana standardowej metodzie utylizacji. Dysk twardy wraz z zawartymi danymi znika bezpowrotnie.

Podsumowanie

Wymienione zostały najpopularniejsze metody kasowania danych oraz uniemożliwienia dostępu do nich w późniejszym czasie. Tak naprawdę metoda, którą wybierzemy zależy od procedur oraz obowiązujących firmę bądź instytucję rekomendacji i co najważniejsze posiadanych funduszy. Niewłaściwe zabezpieczenie nośników przed odzyskaniem z nich danych może mieć fatalne w skutkach konsekwencje nie tylko wizerunkowe, ale też finansowe.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia Twoich potrzeb, związanych z odpowiednim zabezpieczeniem nośników danych.

Comments are closed.