OCS Inventory – instalacja, wdrożenie

OCS Inventory to bezpłatne narzędzie rozpowszechniane na licencji GNU GPL. Inwentaryzuje zasoby w sieci lokalnej, urządzenia, komputery, zainstalowane systemy operacyjne oraz oprogramowanie. Program rozpoznaje systemy Windows, Unix, Linux BSD, współpracuje z Solarisem i OS X . Szczegółowe dane zbierane są za pomocą komunikujących się ze sobą agentów, a informacje przechowywane w centralnej bazie danych. Jest to idealne narzędzie do przeprowadzenia audytu oprogramowania w naszej organizacji.

Zatem do dzieła - wdrożymy OCS Inventory ver. 2.3 na systemie operacyjnym Debian 8.7.

Po zainstalowaniu systemu Debian z podstawowymi składnikami, tzn. serwerem SSH, możemy przystąpić do pobrania kilku niezbędnych elementów. Zaktualizujmy system za pomocą poleceń:

apt-get update -y
apt-get upgrade -y

Po aktualizacji systemu zainstalujemy pakiet Apache2

apt-get install apache2 -y

Kiedy pakiet Apache2 jest już zainstalowany konieczne będzie doinstalowanie niezbędnych dodatków, wymaganych dla OCSa. W sieci można znaleźć całe mnóstwo poradników dotyczących wdrożenia serwera OCS Inventory jednak żaden nie wspomina o konieczności instalacji pakietu make oraz php5-curl!

apt-get install -y php5-common libapache2-mod-php5 php-pear php5-cli php5-ldap libxml-simple-perl libio-compress-perl libdbi-perl libdbd-mysql-perl libapache-dbi-perl libnet-ip-perl libsoap-lite-perl libarchive-zip-perl make php5-curl

Teraz zrestartujmy Apache2 komendą:

service apache2 restart

Po wejściu za pomocą przeglądarki internetowej ze zdalnego komputera na adres IP naszego serwera powinniśmy ujrzeć następujący komunikat:

Teraz skonfigurujemy CPAN:

cpan -i XML::Entities

Pozwalamy automatycznie skonfigurować CPAN klikając Enter.

Teraz zainstalujemy paczkę ZIP dla języka PERL.

apt-get install -y libphp-pclzip php5-gd

Następnie musimy doinstalować serwer bazy danych, zrobimy to za pomocą polecenia:

apt-get install -y mysql-server php5-mysql

Podczas instalacji zostaniemy poproszeni o nadanie hasła dla użytkownika root dla bazy danych. Musimy wpisać je dwa razy.

Teraz zainstalujemy pakiet PHPMyAdmin

apt-get install -y phpmyadmin

Wybieramy opcję instalacji dla apache2

Później korzystamy z podpowiedzi i wybieramy TAK.

Następnie wpisujemy wcześniej skonfigurowane hasło dla użytkownika root. 

Kolejne pole możemy pozostawić nie wypełnione.

Teraz użyjmy dwóch prostych komend:

ln -s /etc/phpmyadmin/apache.conf /etc/apache2/mods-enabled/phpmyadmin.conf
service apache2 restart

Tak przygotowany system operacyjny jest gotowy do zainstalowania programu OCS Inventory.

Zatem przechodzimy do katalogu tmp

cd /tmp

Do tego katalogu pobieramy najnowszy pakiet ze strony producenta:

poleceniem:

wget https://github.com/OCSInventory-NG/OCSInventory-ocsreports/releases/download/2.3/OCSNG_UNIX_SERVER-2.3.tar.gz

Następnie rozpakowujemy pobrana paczkę:

tar -xf OCSNG_UNIX_SERVER-2.3.tar.gz

Przechodzimy do naszego folderu wcześniej rozpakowanego i instalujemy OCS Inventory

cd OCSNG_UNIX_SERVER-2.3.tar.gz

./setup.sh

Odpowiadamy twierdząco na pytania instalatora, a w kilku miejscach, zgodnie z tym co poniżej, wpisujemy wartości dla:

Apache Include configuration directory

wskazujemy:

/etc/apache2/sites-enabled

Koniec instalacji będzie następujący:

Zanim zdecydujemy się na restart serwera Apache2 dodajmy odpowiednie uprawnienia dla katalogów dla użytkownika www-data poleceniem:

chown -R www-data:www-data /var/www/html
chown -R www-data:www-data /usr/share/ocsinventory-reports/

Teraz zrestartujmy serwer Apache2

Po restarcie przejdźmy na zdalnym komputerze do naszego serwera wpisując jego adres IP oraz ścieżkę do OCSa:

http://adresipserwera/ocsreports

Powinien ukazać się konfigurator połączenia z bazą danych. Wypełniamy zgodnie z tym co wcześniej wprowadziliśmy. root/ hasło roota/ nazwa bazy -np ocsweb/ localhost

Po kliknięciu w przycisk Send, powinniśmy zobaczyć potwierdzenie poprawnej konfiguracji. Klikamy "Click here to enter OCS-NG GUI" by przejść do naszego nowo zainstalowanego oprogramowania inwentaryzacyjnego.

Logujemy się do systemu za pomocą loginu:admin i hasła: admin.

Po zalogowaniu ujrzymy ostrzeżenia jak poniżej:

Pierwszego problemy pozbywamy się za pomocą polecenia:

rm -f /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/install.php

Kolejny błąd skasowany zostanie po zmianie domyślnego hasła dla użytkownika ocs w bazie ocsweb, które zmienimy w PHPMyAdmin:

oraz aktualizacji pliku:

nano /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/dbconfig.inc.php

w sposób następujący:

Teraz po zalogowaniu się nie widzimy żadnych ostrzeżeń!

Koniecznie trzeba jeszcze zaktualizować plik:

nano /etc/apache2/sites-enabled/z-ocsinventory-server.conf

w linii:

PerlSetVar OCS_DB_PWD password

Należy wpisać właściwe hasło, które wcześniej zmieniliśmy w PHPMyAdmin dla użytkownika ocs.

W ten sposób zainstalowaliśmy oraz przygotowaliśmy oprogramowanie do inwentaryzacji zasobów w organizacji za darmo!

Comments are closed.